• Pic Mgmt
  • Pic Lcd
  • Pic Montreal

وبسایت رسمی مهندس سیدمظفر داوری

پر برکت است خداوندی که همت های بلند قادر به درک او نیستند و گمان های زیرک به مقامش نرسند. متدهای جدید و اطلاع رسانی صحیح رمز ماندگاری و تاثیر هرچه بیشتر بوده و عامل پیشرفت و موفقیت می باشد.
در این راستا جهت اجرای پروژه جدید با اصول برنامه ریزی و اهدافی نو اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی رسمی مهندس سید مظفر داوری نموده ؛ تا بتواند در عرصه تولید و خدمات کشوری سهمی داشته باشد و در حد توان در این حرفه که بسیار جای کار دارد اثر بخش باشد .